Geran Pendigitalan Perniagaan (DIGITALBIZ)

Geran Pendigitalan Perniagaan (DIGITALBIZ)Anda pemilik perniagaan yang ada Sijil SSM?


Mempunyai premis perniagaan dan Lesen Majlis Daerah  atau Lesen Majlis Perbandaran di atas nama premis tersebut?


Jika YA, anda mungkin layak untuk memohon geran ini. 


Dapatkan maklumat terkini tentang Geran Pendigitalan Perniagaan (DIGITALBIZ) di bawah seliaan Lunaworks Alliance PLT bernilai sehingga RM10,000.


Email akan dihantar sebaik sahaja Tuan/Puan mengisikan borang ini dengan lengkap.


Perhatian! Sila lengkapkan borang di bawah.

Ruangan yang wajib diisi


Hanya pemohon miliki No. SSM yang aktif akan diproses permohonan.
contoh: http://lunaworks.co/ . Tulis TIADA jika tiada.